Persoonlijkheidsstoornissen

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

Iemands persoonlijkheid omvat alles met betrekking tot innerlijke beleving (gevoelens en gedachten) en uiterlijk vertoon (gedrag). De persoonlijkheid wordt gevormd door erfelijke aanleg in combinatie met de invloed van de omgeving op jonge leeftijd. Onder specifieke omstandigheden kan er iets gebeuren waardoor de persoonlijkheid zich anders ontwikkelt dan gewenst, resulterend in een persoonlijkheidsstoornis. Soms heeft iemand één specifieke persoonlijkheidsstoornis, maar het is ook mogelijk dat iemand trekken van meerdere persoonlijkheidsstoornissen vertoont.

De persoonlijkheidsstoornissen zijn verdeeld in drie clusters; cluster A, B en C. Hierover kun je meer lezen via deze link. Met betrekking tot perfectionisme zijn hieronder enkele specifieke stoornissen uitgelicht.

 

Cluster A

Mensen met cluster A persoonlijkheidsstoornissen worden vaak gezien als excentrieke eenlingen. Er is geen direct verband tussen personen in deze cluster en perfectionisme.

 

Cluster B

Kenmerkend voor de cluster B persoonlijkheidsstoornissen is extraversie en overheersende aanwezigheid. Hieronder valt onder andere de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Extreme verlatingsangst en zwart-wit denken staan in deze stoornis centraal. Dit kan perfectionisme versterken, om vooral de volgende redenen:

  • je zou kunnen denken dat men je niet verlaat zolang je maar je beste beentje voor zet
  • door het zwart-wit denken is het heel moeilijk om te zien wanneer iets goed genoeg is; er is alleen “slecht” en “perfect”. Een middenweg bestaat niet voor mensen met BPS.

Over de borderline persoonlijkheidsstoornis bestaan helaas ontzettend veel vooroordelen. Ook werd er tot niet zo lang geleden gedacht dat er weinig aan te doen was. Niets is echter minder waar. Ben je gediagnosticeerd met (trekken van) deze stoornis? Laat je dan niet uit het veld slaan en laat je door anderen niet zomaar in een hokje stoppen en veroordelen. Mensen die dat wel doen, hebben niet genoeg interesse in jou als persoon om zich voldoende te verdiepen en jou beter te begrijpen.

Wil je meer weten over BPS? Klik dan hier.

 

Cluster C

In deze cluster staan angst, introversie en dwangmatigheid centraal. Eén van de persoonlijkheidsstoornissen die onder deze cluster vallen, is de obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS). De kern van deze stoornis is extreme aandacht voor orde, perfectie en controle en juist een gebrek aan flexibiliteit en efficiëntie. Mensen met OCPS vinden het erg moeilijk af te wijken van moraliteit, regels en normen en waarden. Soms zitten ze daar zo in vast, dat ze niet meer weten dat de dingen ook anders kunnen en enige flexibiliteit altijd wel mogelijk is. Wanneer ze behandeld worden, kan er echt een wereld voor ze open gaan en kan het leven uiteindelijk een stuk meer ontspannen worden – voor henzelf maar ook de omgeving.

Wil je meer weten over OCPS? Klik dan hier.

No votes yet.
Please wait...