Stemmingsstoornissen

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

Als de boog continu strak gespannen staat, je steeds het gevoel hebt niet te kunnen voldoen aan je eigen hoge eisen (die waarschijnlijk volgens jouw overtuiging ook de eisen van je omgeving zijn) en van de ene teleurstelling in de andere valt, kan het gebeuren dat je een stemmingsstoornis krijgt. Dat kan als je daar sowieso al gevoelig voor bent en/of als er nog additionele ingrijpende levensgebeurtenissen plaatsvinden of hebben gevonden.

Een stemmingsstoornis kan verschillende vormen aannemen. Het onderscheid tussen de verschillende vormen wordt onder andere gemaakt aan de hand van de duur, de frequentie en de ernst van de symptomen. Zo is er de depressieve stoornis en de persisterende depressieve stoornis; van deze laatste kan sprake zijn als je langer dan 2 jaar de symptomen ervaart. Er wordt wel gezegd dat de symptomen bij deze variant minder heftig zijn dan bij een relatief kortdurende depressie, echter is het ook zo dat de lijdensdruk groter kan zijn, omdat iemand met zo’n persisterende depressieve stoornis zich vrijwel nooit echt goed voelt.

Naast de depressieve stemmingsstoornissen bestaan er ook nog bipolaire stemmingsstoornissen. Deze worden onder meer gekenmerkt door hevige schommelingen in de stemming. Er is dan niet alleen sprake van depressieve episoden, maar ook de zogenaamde manische of hypomane episoden en in sommige gevallen treden deze symptomen tegelijk op (gemengde episode).

Voor meer informatie kun je klikken op de volgende links:

No votes yet.
Please wait...